Naša firma je zameraná na výrobu strojov a zariadení pre stavebníctvo a ekológiu.

Zabezpečujeme výrobu zásobníkov na cement, sypké hmoty a kamenivo. Tieto zásobníky vyrábame tak v štandardnom prevedení ako aj v atypickom podľa požiadaviek a dokumentácie zákazníka.

Zásobníky sú vybavené filtrami, ktoré zabraňujú znečisťovaniu ovzdušia, pretlakovou klapkou a vzduchovým čerením.

Podľa požiadaviek zákazníka je ich možne vybaviť kontinuálnym meračom výšky hladiny. Realizáciu atypických zásobníkov sme schopní zabezpečiť konštrukčne a výrobne v plnom rozsahu.

Naša firma je ďalej zameraná na výrobu kontajnerov rôzneho typu a veľkosti, výrobu a montáž oceľových konštrukcii.

Výrobný program firmy zahrňuje aj poloauto- matické miešačky na betón, MNB 500 a MNB 250, betonárky s miešačkou MND 500, žeriavy OVJ 75.1, ohybačky stavebnej ocele TVARS 40.1, čerpadlá na maltu MP 5/9 a formovaciu techniku pre prefabrikáty.

V prípade Vašej potreby je naša firma schopná na základe Vašich požiadaviek vyrobiť aj atypické zákazky podľa priania zákazníka.