Repasia starších stavebných strojov a betonárok

Dodávka a montáž náhradných dielov

Spracovanie výrobnej a technickej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka

Našou snahou je Vám vyhovieť v každej Vašej požiadavke, preto sme schopní Vám vytvoriť a dodať zásobníky aj v iných ako štandardných hore uvedených rozmerov a kapacít. Potrebné je však zaslať podklady približujúce Vašu predstavu na ekosys@ekosys.sk